První pomoc a resuscitace novorozence pro rodiče

⛑ Jak zachránit novorozence nebo kojence když nedýchá? Jak provést resuscitaci dítěte? Buďte připraveni. ✅ První pomoc pro miminko se snadno naučíte.

📖 Přečtěte si celou stránku. Najdete postup, shrnutí a jednoduchý diagram pro naučení resuscitace miminka nebo co dělat, když se novorozenec nebo kojenec dusí cizím tělesem.
Přeskočte na:
Šipka
První pomoc a resuscitace novorozence pro rodiče

Okamžik, který nechce zažít žádný rodič. Miminko nedýchá. Velmi náročná situace, kdy je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu a vědět, jak správně postupovat.

Při resuscitaci dětí je pár důležitých bodů, které když si osvojíte a zapamatujete, dokážete dítěti zachránit život.

👶 Doporučení: Postup si pečlivě projděte – klidně i 2–3krát. Zkuste si vytvořit mnemotechnické pomůcky, díky kterým si zapamatujete důležité údaje.

Resuscitace novorozence a kojence

Postupy resuscitace se týkají miminek do 1 roku. Mluvíme tedy o novorozencíchkojencích.

 • Novorozenec je dítě od jeho narození do 28. dne života.
 • Kojenec je dítě od 29. dne života do svých prvních narozenin.

Jak poznat, že dítě nedýchá a potřebuje první pomoc?

Zkuste si po dobu max. 10 sekund poslechnout dech dítěte. Přiložte své ucho k jeho nosu. Dech byste měli slyšet, ale i cítit. Sledujte hrudník, jestli se pohybuje nahoru a dolů.

První pomoc při dušení miminka - poslechnutí dechu
Poslechněte si miminko, jestli dýchá. Dech byste měli slyšet i cítit.

Dítě, které potřebuje resuscitaci poznáte tak, že:

 • Nejeví žádné známky života.
 • Hrudník a bříško se nezvedá.
 • Nevnímá a nereaguje na hlasité oslovení, zatřesení či štípnutí.
 • Je bledé nebo promodralé.
 • Je bez svalového napětí a bezvládně leží (jako „hadrová panenka“).
👀 Poznámka: Resuscitace – přesněji kardiopulmonální resuscitace (KPR). Jde o nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci, které dočasně suplují srdeční činnost a dýchání. Cílem je vyhnout se klinické smrti a zabránit nevratnému poškození životně důležitých orgánů.

Než začnete s resuscitací, uvědomte si, že u novorozence nebo kojence dochází k zástavě srdce právě kvůli nedostatku kyslíku v těle. Proto je důležité srdeční masáž doprovázet vždy umělým dýcháním.

👐 Zajímavost: Víte, jaký je rozdíl mezi dospělým a novorozencem? U dospělého člověka dochází nejprve k zástavě srdeční činnosti a až poté přichází o dech. U novorozenců se naopak nejprve přeruší dýchání a poté se zastaví srdeční činnost. Proto je nutné dbát na to, aby dítě začalo co nejdříve dýchat.

Jak postupovat, když novorozenec nebo kojenec nedýchá?

1

Křičte o pomoc

Pokud se kolem vás nachází jiní lidé, volejte hlasitě o pomoc.

Při první pomoci u dětí hlasitě volejte o pomoc
U první pomoci novorozence volá druhá osoba záchrannou službu
2

Zajistěte druhou osobu

Pokud máte po ruce někoho dalšího, ať ihned zavolá záchrannou službu (číslo 155).

3

Položte miminko na tvrdou podložku

Dejte dítě na zem nebo na stůl. Nedoporučuje se přebalovací pult, kde bývá měkká podložka. Miminko položte do neutrální polohy na záda. Hlavu nijak nezaklánějte.

První pomoc novorozence na tvrdé podložce v neutrální poloze
Zprůchodněte dýchací cesty u první pomoci dítěte
4

Zprůchodněte dýchací cesty

Zkontrolujte ústa a odstraňte vše, co tam nepatří. V puse dítěte mohou být např. zvratky, jídlo, hračka, apod. Hlavu srovnejte do neutrální polohy. Nesmí být předkloněná ani zakloněná, aby se dýchací cesty co nejvíce uvolnily.

5

Zahajte resuscitaci

Při čekání na příjezd záchranné služby začněte s resuscitací. Jestliže jste u miminka sami, provádějte ji nejprve po dobu 1 minuty a až poté zavolejte záchrannou službu.

Zahájení resuscitace novorozence nebo kojence
5 úvodních vdechů při KPR miminek
6

Proveďte 5 vdechů

Hlavičku položte do neutrální polohy, aby byla v přímce s tělem. Nechte ji rovně a nijak ji nezaklánějte. Proveďte 5 úvodních vdechů. Narozdíl od resuscitace dospělého provádějte dýchání zároveň do do úst i nosu dítěte. Hrudník by se měl zvedat. Pro vdech použijte pouze objem vašich úst. Vdech by měl trvat 1–1,5 sekundy. Nefoukejte příliš silně. Když ucítíte protitlak, uberte. Miminko má malé plíce. Jestliže se po těchto 5 vdeších stav nezmění a miminko se neprobere, zahajte srdeční masáž (bod 7–9).

7

Stlačte 30x hrudník

Jednou rukou držte hlavičku dítěte v neutrální poloze a dvěma prsty druhé ruky (ukazováček a prostředníček) stlačujte hrudník na místě, které je na spojnici bradavek miminka. Stlačujte do hloubky ⅓ těla (asi 5 cm). Stlačení proveďte 30x o frekvenci 100–120 stlačení za minutu.

Jste-li na resuscitaci dva, může jeden přidržovat hlavu v neutrální poloze a druhý může oběma rukama obejmout hrudník a stlačovat hrudník palci.

Tip: Jak rychle stlačovat? Jako pomůcku si pusťte píseň ♪ Stayin' Alive od Bee Gees - její rytmus je ideální.
Stlačování hrudníku při resuscitaci novorozence
Umělé vdechy miminku při resuscitaci
8

Proveďte 2 vdechy

Po 30 stlačení hrudníku proveďte 2 vdechy.

9

Střídejte stlačování a vdechy

Celý proces srdeční masáže a umělého dýchání provádějte v poměru 30:2 (tedy 30 stlačení ku 2 vdechům) až do doby příjezdu záchranné služby. V případě přítomnosti druhé osoby je možné se střídat.

KPR - opakování 30 stlačení a 2 vdechů do příjezdu záchranné služby

Co si zapamatovat z resuscitace novorozence?

😮💨 Jak provádět vdechy?

 • ✅ Svoji pusou dýchejte zároveň přes ústa i nos dítěte zároveň.
 • ✅ Vdechnout pouze objem vašich úst.
 • ✅ Nevdechovat příliš silně.

❤️👇Jak provádět stlačování?

 • ✅ Hlava dítěte se drží rukou rovně v neutrální poloze a nezaklání se.
 • ✅ Provádí se na tvrdé podložce.
 • ✅ Použijte dva prsty.
 • ✅ Stlačujte v místě na spojnici bradavek miminka.
 • ✅ Stlačujte do hloubky ⅓ těla (asi 5 cm).
 • ✅ Frekvence 100–120 stlačení za minutu (♪ zpívejte si „Ah, ha, ha, ha, stayin' alive…“)

⏳ Jak dlouho provádět resuscitaci dítěte?

V resuscitaci pokračujte:

 • ✅ Dokud se neobnoví životní funkce dítěte.
 • ✅ Dokud se nezačne pohybovat, plakat, kašlat a normálně dýchat.
 • ✅ Dokud nepřijede záchranná služba, která si dítě převezme do péče.
Resuscitace novorozence a kojence

😱 Strašák SIDS: Syndrom náhlého úmrtí kojence

Zkratka SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) znamená syndrom náhlého úmrtí kojence. Za tuto situaci se se považuje situace, kdy miminko neočekávaně zemře a nepodaří se nalézt příčinu. Stát se to může zdravému novorozenci nebo kojenci. Nejčastěji takto miminka umírají mezi 2. a 4. měsícem života. V Česku neočekávaně zemře okolo 20 dětí za rok. Faktorů, proč se to děje, může být víc.

V rámci prevence se pro hlídaní miminek během spánku používají monitory dechu, které vás upozorní, když miminko přestane dýchat. Nastane-li taková situace, je nutné začít provádět ihned resuscitaci.

🥴 První pomoc při dušení miminka cizím tělesem

Jak postupovat, když se novorozenci nebo kojenci dostane cizí těleso do dýchacích cest a začne se dusit?

Ideální je, když se dítě pořádně vykašle. Pokud kašel nepomůže nebo miminko vůbec nezačne kašlat, zkuste údery mezi lopatky.

 1. Položte si dítě na ruku. Otočte a položte jej břichem na své předloktí. Obličejem směrem dolů. Prsty stejné ruky, která dítě drží, si přidržujte hlavičku, aby nepadala.
 2. Dítě nakloňte šikmo dolů. Ruku s miminkem skloňte lehce dolů. Hlava dítěte musí být níž než jeho hrudník.
 3. Provádějte údery mezi lopatky. Hranou dlaně opakovaně dítě udeřte mezi lopatky, dokud se dýchací cesty neuvolní.
⚠️ Pozor: Pokud víte, že má dítě v dýchacích cestách cizí těleso, které nelze snadno prsty vytáhnout, nepokoušejte se o to. Ponechejte úkon lékařům. Mohli byste těleso zatlačit ještě dál a nebo dýchací cesty poranit, pokud jde o ostřejší předmět.
Jak poskytnout první pomoc při dušení miminka cizím tělesem
Otočte dítě hlavou dolů, položte si jej na ruku, nakloňte směrem dolů a provádějte údery dlaní do lopatek dokud se dýchací cesty neuvolní.

🚑 Kurzy první pomoci pro miminka

Kurzy první pomoci pro novorozence a kojence pořádají různé organizace. Zjistěte si, zda se ve vašem okolí nějaký kurz koná a zvažte jeho účast. Kurzy bývají buď placené nebo zdarma.

Podívejte se, jestli nějaký kurz nabízí i porodnice, ve které plánujete rodit. U novorozence a kojence vás může zajímat především resuscitace, protože zástava dechu je pro malé děti to největší riziko.

Doporučujeme kurz navštívit osobně. Je úplně něco jiného přečíst si pár pokynů, které snadno zapomenete. Když si postup vyzkoušíte na figuríně, zjistíte, jak přesně dítě chytit nebo kde stlačovat při srdeční masáži. Na praktickém kurzu si celý postup mnohem lépe zažijete a budete jistější a připravenější.

Kurz první pomoci pro miminka
Budoucím rodičům se kurz první pomoci pro novorozence může hodit.

👏🚑 Hotovo. A teď už víš, jak zachránit ty nejmenší…

❤️ Ulož si stránku do oblíbených, ať ji máš po ruce, kdyby náhodou…

A pokud chceš šířit dobro, pošli stránku někomu dalšímu. Třeba pomůže zachránit nejeden život. 🥰

Vybrané příspěvky z blogu

Nebo si prohlédněte všechny na blogu.